Innspill til forbedring

Velkommen til ProMed Nett – En læringsportal for ProMed!

Vi ønsker å kunne tilby deg som ProMed bruker en nettportal for å raskt og enkelt lære ny funksjonalitet i programmet. Samtidig håper vi at jevnlig vil besøke portalen for å holde deg oppdatert med de nye tingene vi legger inn i programmet.

Akkurat nå har vi kun noen få temaer og innlegg publisert, men målet vårt er å oppdatere siden med to nye innlegg hver uke.

Har du noen forslag eller ønsker om hva vi skal legge ut neste gang?
Dine innspill betyr mye for oss!

Send oss ditt forslag på e-post til media @ pvf.no for vurdering.
Vi gjennomgår alle forslagene vi mottar hver uke, og du vil høre fra oss når vi publiserer ditt innlegg eller om vi har noe annen dokumentasjon tilgjengelig.